Угода користувача

 1. Загальні положення
  1. Справжнє угоду користувача (далі - Угода) регламентує відносини між Адміністрацією сайту q-wel.com - Рекламно Інформаційним агентством «VedMedia» (далі - Адміністрація) і Користувачем сайту q-wel.com (далі - Користувач), належним чином минулому процедуру реєстрації та розміщує інформацію на інтернет - порталі q-wel.com в мережі Інтернет за адресою: http://q-wel.com (далі — Портал).
  2. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватися таким спектром онлайнових послуг і ресурсів (інформаційних, комунікаційних і т.д.):
   1. Персоналізація новинних стрічок і вибір розділів порталу.
   2. Персональна щоб зробити режим Користувача Порталу.
   3. Додавання коментарів до матеріалів Порталу і до коментарів інших користувачів.
  3. Всі матеріали, ресурси і сервіси, які розміщені на Порталі на момент затвердження цієї Угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, регулюються умовами цієї Угоди.
  4. На Порталі можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.
  5. Ця Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Користувач самостійно несе обов'язок по ознайомленню з новими редакціями Угоди.
  6. Угода набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов Угоди користувача при проходженні процедури реєстрації на Порталі.
  7. Надаючи інформацію при реєстрації на Порталі, Користувач приймає умови цієї Угоди та зобов'язується дотримуватися їх при розміщенні інформації.
  8. Розміщуючи інформацію на Порталі, Користувач повинен дотримуватися обмежень, встановлених законодавством і цією Угодою.
 2. Право інтелектуальної власності
  1. Прийняттям умов цієї Угоди Користувач гарантує і підтверджує наявність у нього всіх необхідних прав і повноважень, необхідних для розміщення інформації на Порталі і підтверджує, що зазначена інформація не порушує будь-яким чином встановлених законодавством права третіх осіб.
  2. Адміністрація Порталу є власником авторських майнових прав на дизайн і програмне забезпечення Порталу, а також інші об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються Адміністрацією в процесі функціонування зазначеного Порталу.
  3. Адміністрація Порталу виходить з того, що всі назви, найменування, фотографії, торгові марки, символи та слогани, які використовуються на Порталі Користувачем, є власністю їх законних власників і використовуються з їх відома і дозволу.
  4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання матеріалів Порталу несуть особи і організації, неправомірно використовували матеріали, розміщені на Порталі.
  5. Приймаючи цю угоду, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на такі об'єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Порталі: право на використання творів, статей, коментарів, фотографій, відео, графіки інших об'єктів права інтелектуальної власності (надалі , для зручності - «твір») і виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати або дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо
 3. Реєстрація Користувача
  1. Реєстрація Користувача на Порталі здійснюється Користувачем самостійно шляхом створення персонального Профілю на Порталі.
  2. Доступ до персонального профілю здійснюється за допомогою особистого логіна та пароля Користувача, які він вказує в момент реєстрації.
  3. Щоб створити свій персональний профіль на Порталі, Користувач повинен вказати повну і правдиву інформацію про себе, відповідно до питаннями, які наведені в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
  4. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями або сукупністю відомостей, що ідентифікують особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.
  5. При реєстрації на Порталі Користувач вказує свою електронну адресу та / або іншу інформацію, зазначену в полях реєстраційної форми.
  6. Користувач несе відповідальність за безпеку зазначеного логіна, пароля, електронної адреси, імені та прізвища, а також за все, що буде зроблено на Порталі під цими логіном, електронної адресою, ім'ям та прізвищем.
  7. Користувач може зареєструватися на Порталі за допомогою особистого облікового запису в соціальних мережах Facebook, VKontakte, Google, Twitter. При цьому він зобов'язується прийняти умови цієї Угоди.
  8. Користувачеві забороняється реєстрація в якості Користувача від імені або замість іншої особи, створення дублюючих даних первинного профілю Користувача.
  9. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень і таргетингу на Порталі.
 4. Розміщення Користувачем інформації на Порталі
  1. Користувач після реєстрації і створення особистого профілю на Порталі має можливість розміщувати інформацію на Порталі, в тому числі залишати коментарі до статей, процедурам і особистим профілів інших користувачів, інформаційних матеріалів Порталу, створювати персональну настройку новинних стрічок Порталу а також особистого профілю.
  2. При розміщенні інформації на Порталі Користувачеві не дозволяється розміщення чужих матеріалів без вказівки автора і посилання на першоджерело (в т.ч. використання в якості цитат), а також - в межах, що перевищують межі, обумовлені поставленою метою (цитати, уривки, ілюстрації і т .п.).
  3. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену ним на Порталі з використанням унікального логіна і пароля. Інформація, розміщена Користувачем, не підлягає додатковій перевірці на предмет достовірності, точності і повноти.
  4. Користувач зобов'язується не розміщувати на Порталі інформацію, яку можна кваліфікувати як таку, що порушує права третіх осіб, зокрема на об'єкти права інтелектуальної власності, персональні дані і / або містить ознаки недобросовісної конкуренції, і / або іншим чином порушує норми законодавства.
  5. Заборонені: дії, що порушують принципи моралі і етики, прояви расової, національної, релігійної, мовної та ідеологічної нетерпимості, заклики до насильства, повалення легітимної влади і інші висловлювання, що порушують законодавство, що порочать честь і гідність, порушують права та охоронювані законом інтереси третіх осіб , а також дії, що носять непристойний або образливий характер; порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок.
  6. Чи не дозволяється розміщення Користувачем на Порталі текстових, графічних або звукових матеріалів, які порушують захищені законодавством інтереси третіх осіб.
  7. При розміщенні фото- і відеоматеріалів забороняється: розміщувати відеоматеріал, зміст якого порушує закони, зокрема містить заклики до національної ворожнечі, порнографічні знімки, фотографії фізичних осіб, зняті без їх дозволу, порушує авторські та захищені законодавством права третіх осіб.
  8. Дозволені публікації фотографії (графічні зображення) з шириною не більше 1600 пікселів, загальний обсяг файлу не більше 5 МБ. Формат зображень - JPEG (jpg, jpeg, gif, png), але які не порушують права третіх осіб.
  9. При розміщенні і використанні інформації порталу q-wel.com:
   1. Неприпустимі висловлювання, що ганьблять ділову репутацію «Рекламно Інформаційного агентства« VedMedia », а також бездоказові висловлювання, що зачіпають ділову репутацію інших компаній і організацій.
   2. Використання і ре публікування всіх матеріалів, опублікованих на ресурсах порталу q-wel.com (http://beauty-back.q-wel.com/, http://base.q-wel.com/, http: // newlife. q-wel.com/), дозволяється тільки за умови обов'язкового зазначення посилання (для Інтернет-ресурсів - прямого гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами) на кінцеву сторінку матеріалу. Текст гіперпосилання: http://q-wel.com/.
   3. Під використанням матеріалів розуміється будь-яке відтворення, ре публікування, розповсюдження, переробка, переклад твору, включення як складових частин в інші твори та інші способи, передбачені Законом "Про авторське право і суміжні права".
   4. З матеріалів порталу q-wel.com дозволяється використовувати не більше 500 знаків для виробництва одного інформаційного матеріалу. Вказівка посилання (для Інтернет-ресурсів - прямого гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами) на q-wel.com, провідною на кінцеву сторінку матеріалу обов'язково. Використання всіх матеріалів в розмірі оригіналу (в повному обсязі) забороняється.
   5. Посилання, гіперпосилання має міститися виключно в першому чи в другому абзаці тексту. Вказівки іншими ЗМІ посилання на Q-wel.com під текстом запозичених у Q-wel.com матеріалів розглядається як порушення даних Правил та норм законодавства і означає, що твір використовується без дозволу ТОВ "Рекламно Інформаційне агентство" VedMedia ".
   6. Використання таких типів матеріалів, як статті (авторські статті, відео), а також фотографічних матеріалів, забороняється. Також категорично забороняється використання матеріалів спеціальних проектів, рекламних матеріалів за винятком випадків, коли використання зазначених матеріалів дозволяється відповідними договорами.
   7. Матеріали публічних заходів (інтернет-конференції, майстер-класи, вебінари, онлайн-трансляції) ТОВ «Інформаційне агентство« VedMedia », що проводяться на порталі Q-wel.com, призначені для приватного (некомерційного) використання і перегляду. У разі будь-якого використання таких матеріалів в ЗМІ, вказівка першоджерела в першому або другому абзаці тексту (текст: Q-wel.com) і / або місця проведення публічного заходу (текст: Прес-центр Рекламно Інформаційного агентства «VedMedia»:) обов'язково.
  10. Чи не дозволяється розміщення інформації на Порталі з метою реклами компанії / організації або реклами товарів і послуг, або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг в будь-якій формі, за винятком ситуацій, коли адміністрацією сайту встановлено інше (наприклад верифіковані сторінки Фахівців і Закладів). Також забороняються дії, що ставлять собі за мету накрутку рейтингів.
  11. Учасник не має права на власний розсуд здійснювати розміщення (в т. Ч. Масове) матеріалів рекламного або агітаційного характеру, комерційних пропозицій, антиреклами, "листів щастя", посилань з рефералами (участь в мережевому маркетингу). Забороняється також масове розміщення реклами в коментарях або будь-якого іншого способу публікації неузгоджених і неавторизованих рекламних матеріалів і інформації.
  12. Заборонено розміщення фрагмента матеріалу з посиланням на повну версію на іншому інтернет ресурсі.
  13. Заборонено розміщення матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.
  14. У разі надходження претензій від третіх осіб щодо інформації, розміщеної Користувачем на Порталі, Адміністрація має право самостійно видалити інформацію, щодо якої надійшла така претензія, на протязі 24 годин з моменту її (претензії) отримання, без будь-якого додаткового узгодження з Користувачем.
 5. Адміністрація має право:
  1. Самостійно видалити інформацію розміщену Користувачем на Порталі, якщо ця інформація розміщена з порушенням умов цієї Угоди, вимог законодавства.
  2. Без попередження видалити дублюючі дані первинного профілю Користувача.
  3. Направляти на електронну адресу, вказану при реєстрації Користувачем листи та інформаційні повідомлення.
  4. Переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.
  5. Використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Порталі, в тому числі (але не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіка відповідно до п. 2.5. Угоди.
  6. Заблокувати аккаунт (обліковий запис Користувача), в разі порушень умов цієї Угоди або невикористання відповідного сервісу (Особистого профілю, блогу і т.д.) більше 1 (одного) року.
  7. Видаляти повідомлення і коментарі Користувача, будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень законодавства або умов Угоди.
  8. У будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) Порталу без попереднього повідомлення Користувача. В такому випадку Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Порталі.
 6. Користувач має право
  1. Використовувати вказаний логін, електронна адреса, ім'я, прізвище і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача.
  2. Створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватися думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.
  3. Здійснювати налаштування для новинних стрічок і вибір розділів порталу.
  4. Здійснювати налаштування для власного профілю на Порталі.
  5. Додавати коментарі до матеріалів Порталу і до коментарів інших користувачів.
 7. Обмеження відповідальності Адміністрації
  1. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем на Порталі.
  2. Адміністрація Порталу не несе відповідальність і не приймає будь-яких зобов'язань за точність, корисність або доступність будь-якої інформації, переданої або опублікованій за допомогою сервісів Порталу q-wel.com, а також не несе відповідальності або зобов'язань ні за які комерційні або інвестиційні рішення, прийняті на основі цієї інформації.
  3. Сервіси і ресурси Порталу надаються виключно в інформаційних цілях, і ніяке інформаційний зміст, розміщене в них, не призначається для комерційних або інвестиційних цілей.
  4. Користувач користується Порталом на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-які збитки, завдані комп'ютеру Користувача і його даними.
  5. Адміністрація не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, завдані у зв'язку з цим.
  6. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Порталі і за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм і їх логотипів і т.д.
  7. Адміністрація ні в якому разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, понесені збитки в зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, або будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було заздалегідь повідомлено про можливість виникнення таких збитків, у зв'язку з використанням або неможливістю використання Порталу.
  8. У разі пред'явлення Адміністрації претензій з боку третіх осіб, в зв'язку з інформацією, що розміщується Користувачем на Порталі (в тому числі і претензії з боку власників авторських прав та / або суміжних прав, їхніх уповноважених представників або третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати і вирішити всі суперечки з особами, які подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки в повному обсязі.
  9. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Порталу, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, розміщеного на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.
 8. Модерування
  1. Модерування інтерактивних ресурсів на Порталі (коментарі, блоги) здійснюється за принципом постмодерації. Ці повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються.
  2. Якщо модератор вважає, що будь-яка інформація порушує умови Угоди, він має право видалити її.
  3. Кожен Користувач має право поскаржитися на коментар. У разі наявності кількох скарг, коментар буде прихований для подальшого перегляду модератором.
  4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу на адресу Адміністрації Порталу.
 9. Прикінцеві положення
  1. Дана Угода та відносини, що виникли в результаті прийняття умов цієї Угоди, регулюються законодавством.
  2. Ця Угода є договором приєднання згідно Цивільного кодексу, у зв'язку з чим:
   1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти договір;
   2. Користувач, який виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
   3. У разі незгоди зі змістом та формою Договору або окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
   4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень законодавства.
  3. У разі незгоди з умовами Угоди та / або відмови від реєстрації, розміщення інформації Користувача на Порталі не провадиться.
  4. Ця Угода розміщується на сайті q-wel.com.
  5. Прийняттям умов Угоди Користувач підтверджує, що він ознайомлений зі змістом Угоди і зобов'язується дотримуватися його умов.